Oletko kiinnostunut jäsenyydestä?
Lue lisää.

Tervetuloa

Hotelli Arthurissa keskiviikkoisin lounasaikaan kokoontuva Kluuvin rotaryklubi on perustettu v. 1981. Klubissa on 60 jäsentä.

Klubin päämääränä on säilyä elinvoimaisena hyvän toveruuden tyyssijana, joka toiminnassaan toteuttaa palvelemisen ihannetta ja muita rotaryjärjestön arvoja innostaen jäseniään siihen myös omassa yksityiselämässään. 

Kuluvan rotaryvuoden palveluprojekteja ovat kansainvälisen nuorisovaihtotyön jatkaminen, taloudellinen tuki Kapkaupungin slummilasten koulunkäyntiin sekä kotimaassa lasten ja nuorten auttaminen Aseman lapset ry:n ym. kautta.

Panostamme tasokkaisiin klubiesitelmiin pyrkimyksenä tukea jäsentemme elinikäistä oppimista.
 

***

Gloets Rotaryklubb, grundad 1981, sammanträder till lunchmöte  i Hotell Arthur på onsdagarna. Klubben har omkring 60 medlemmar.

Vår målsättning är att bevara klubben som en livkraftig källa för ett gott kamratskap. Vi verkar för tjänandets ideal och andra Rotary -organisationens ideal samt uppmuntrar till dem också i privatlivet.

I årets projekt ingår att fortsätta ungdomsutbytet samt ekonomiskt understöd för skolgång till barn i Kapstadens slumoråden. I hemlandet understöder vi unga tex via Aseman lapset ry-Stationens barn rf.

Vi satsar på högklassiga klubbföredrag med syfte att stöda medlemmarnas livslånga lärdom.

 

***

Kluuvi rotary club was founded on 1981. It meets in Hotel Arthur on Wednesdays at lunchtime. There are 60 members.

The goal of the club is to remain a place of vital and good companionship. The club will fulfil the ideal of service and other important rotary values in all its actions - inspiring the members to follow the same path in their own private life.

This rotary years’ service projects are the continuation of international youth exchange work, financial support for the training of Cape Town slum children and helping children and young people in Finland through the Aseman lapset organisation.

We invest in high-quality club lectures with the aim of supporting our members' lifelong learning.

 

Webmaster: Kari Kivinen - kari()kivinen.net

 

RI 10.04.1981
Kummiklubi / Fadderklubb: Eiran Rotaryklubi

Piiri 1420 - District 1420

Viikkokokoukset / Veckomöten: keskiviikko 11.30 onsdag
Meetings: Wednesday 11.30 am

Kokouspaikka:

Hotelli Arthur
Vuorikatu 19

Klubin jäsenet

Toimintakertomukset